Công ty cổ phần phát triển Phú Gia được biết đến là nhà thầu sản xuất, lắp đặt nhà công nghiệp nhà xưởng hàng đầu của Việt Nam. Với phương châm uy tín - chất lượng - hiệu quả Phú Gia