Công ty CP nhựa Bảo Vân

Dẫu biết rằng nuôi tức giận trong lòng thì chẳng khác nào mình uống thuốc độc mà mong cầu cho người khác chêt. Dẫu vậy đối với một số người chỉ nhìn thấy mặt thôi là đã không muốn giữ bình tình rồi. Dirty face.